Tudományterületeink


Geomatika, erdészeti térképezés

A nagy területen dolgozó erdőgazdálkodás alapvető feltétele, hogy ismert legyen az a terület, amelyen a gazdálkodás folyik. Ismerni kell a területek határait, a területek nagyságát, a területen lévő faállomány összetételét, egyéb természeti értékeit. A környezet és természetvédelemnek az ismeretek hasonló tárházára van szükség. Ezeket az adatokat a korszerű geodéziai eljárásokkal (a geoinformatikával) lehet megszerezni. A geodéziai adatok feldolgozásával megszületnek a térképek, amelyeket tartalommal kell megtölteni. Ez az erdészeti, környezetvédelmi, természetvédelmi térképezés feladata, amely hasonló speciális szakismereteket igényel. A numerikus térképi adatokat és a leíró adatokat együttesen a geoinformatikai rendszerekkel lehet kezelni, amely rendszer nem csak a statikus állapotokat rögzíti, hanem lehetőséget ad a folyamatok időbeli követésére és a modellezések eredményeinek bemutatására.
Tovább a Földmérési és Távérzékelési Tanszék oldalára >>

Erdőfeltárás és erdészeti útépítés

A rosszul megépített, aránytalan és használhatatlan műszaki létesítmények környezet és természetrombolók. Az erdő életébe egy lényeges beavatkozás az erdőgazdálkodás infrastruktúráját megteremtő erdészeti útépítés. A speciális ökológiai igényeket figyelembe vevő, különleges építési körülmények között megvalósult erdészeti utak akkor szolgálják az erdőgazdálkodást, ha azokat műszakilag korrekt megoldásokkal tervezik és építik meg, folyamatos fenntartásukról gondoskodnak és részei egy tudatosan kialakított erdőfeltárási koncepciónak. Az erdőfeltárás tudományterülete ezért magába foglalja a feltáróhálózatok tervezésének, az erdészeti utak tervezésének, az erdészeti útépítésnek és az erdészeti útfenntartásnak a témaköreit. Felhasználja a térinformatika, a korszerű geodézia, a műszaki hidrológia, a talajmechanika (geotechnikai) ismereteket. A résztémák átfogalmazásával a környezetmérnökök az infrastruktúrafejlesztéseket és a mélyépítési ismereteket szerezhetik meg.
Tovább az Erdőfeltárási Tanszék oldalára >>

Erdészeti vízgazdálkodás

A víz az élet alapja. Vízkészleteink végesek, a tiszta víz iránti igény folyamatosan nő, ami a vízgazdálkodás fontosságát hangsúlyozza. Az elsődleges vízgyűjtő-területek a hegy és dombvidéken fekvő erdős területek. Ezeknek a vízgazdálkodásban betöltött szerepét mind az erdőmérnöknek, mint a környezetmérnöknek, mind a természetvédőnek ismerni kell. Az erdőterületen folyó erdészeti vízgazdálkodást csak természetbe illő, természetes anyagok felhasználását előtérbe helyező mérnöki létesítményekkel lehet megvalósítani. Ezeknek a létesítményeknek is meg kell felelni a műszaki (hidraulikai, hidrológiai, állékonysági) feltételeknek.
Tovább a Vízgazdálkodási Tanszék oldalára >>