Kari Tudományi Diákköri Tanács felhívása

A Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnök Karának Tudományos Diákköri Tanácsa 2016. december 7-én (szerdán) délután 13h-tól Kari Tudományos Diákköri Konferenciát rendez az egyetem Erdőmérnöki Karának hallgatói számára.

 

A konferenciára mindazon hallgatók jelentkezését várjuk, akik eddigi tanulmányaik folytatása mellett TDK dolgozatot készítettek, és azt még nem mutatták be. 

A konferenciára a jelentkezési lapok beadásával 2016. október 14-ig lehet jelentkezni, a kari TDK-titkárnál, dr. Horváth Tamás egyetemi adjunktusnál az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetben. A jelentkezési lapokat nyomtatva és aláírva adják le, de elektronikusan is küldjék el a horvath.tamas@nyme.hu címre.

A kész dolgozatok elektronikus formában (word) történő beadási határideje 2016. október 24. Ezen határidőig be nem érkezett dolgozatok szerzői a konferencián nem vesznek részt! A továbbiakban a dolgozatokat három nyomtatott példányban kérjük legkésőbb 2016. november 11-ig beadni. Dolgozatonként két példány (példányonként maximum 30 oldal, 25 fekete, 5 színes) fénymásolását, és 3-3 példány bekötését a LŐVÉRPRINT Kft.-nél ETDT keretre elvégzik. A dolgozatok sokszorosítása és bekötése kb. 3 munkanapot vesz igénybe. 

A határidőn túl beérkező pályamunkákat a Kari Tudományos Diákköri Tanács kizárja a konferencián indulók köréből!

Minden dolgozathoz magyar és angol nyelvű összefoglalást kérünk mellékelni, amelyeknek terjedelme maximum 1 oldal. Az összefoglalásokat kérjük elektronikus formában, WORD szövegszerkesztővel szerkesztve, is leadni (a kari TDK titkár címére [horvath.tamas@nyme.hu] e-mailben). 

A konferencia szekcióinak helyszínét és programját a jelentkezések alapján összeállított meghívóban tesszük közzé. A konferencián az előadások 15 percig tarthatnak, ezen felül mód nyílik az előadással, dolgozattal kapcsolatban feltett kérdések megválaszolására, vitára. 

Minden résztvevőnek eredményes felkészülést és jó szereplést kíván az Erdőmérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsa.

 

Prof. dr. Bartha Dénes D.Sc.
Erdőmérnök Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke

Dr. Horváth Tamás
Erdőmérnök Kari Tudományos Diákköri Tanács titkára


Sajtóközlemény az NTP-HHTDK-16-0026 projekről

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara évtizedek óta szervezi a Tudományos Diákköri Konferenciát, amely hagyományos tudományos-szakmai megmérettetés a képzésen kívüli oktatás/kutatás területén. A hallgatóság bevonása a folyó kutatásokba egyaránt szolgálja a naprakész információk átadását, valamint a szervezett oktatási formákon felüli ismeretszerzést. A konferencián történő részvétel feltétele, hogy a Kar hallgatója egy, valamely Intézet koordinálása mellett önálló kutatást végezzen, és azt önálló munkában összefoglalva, szakmai bizottság előtt bemutatni legyen képes.

Az elmúlt években az Erdőmérnöki Karon egyre több hallgató végez tudományos diákköri tevékenységet. A benyújtott pályamunkák különböző tudományterületeket magába foglaló szekciókban kerülnek bemutatásra. A megmérettetés eredményében pályamunkák tartalmi értékelése mellett az előadók tájékozottsága a témában és vitakészsége is számít. A szakmai zsűri által elfogadott, és minősített pályamunkák, a bizottsági ajánlások alapján, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián szerepelhetnek.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia kétévente megrendezett tudományos-szakmai megmérettetés, ahol az intézményi Konferenciákon minősített pályamunkák szerepelnek. Az adott évi Konferenciára ilyen módon a korábbi két év pályamunkái szerezhetnek nevezési jogot.

Az elmúlt 3 évben összesen 45 diákunk vett részt a TDK-mozgalomban, közülük 19 részesült valamilyen elismerésben. Nemzetközi konferencián, nemzetközi erdészversenyen is több diákunk vett részt, a TDK munkák pedig tudományos publikációknak számítanak.

A projekt keretében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő összesen 1.160.000 Ft támogatást biztosít a kitűzött célok megvalósítására.


Az Erdőmérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsát Prof. Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár vezeti, tagjai Dr. Horváth Tamás adjunktus (titkár), és Dr. Horváth Sándor adjunktus.

Az NTP-HHTDK-16-0026 projekt projektmenedzsere: Dr. Horváth Sándor adjunktus.