Erdőmérnöki Kar évzáró kari összejövetel

2010. december 14-én 18-00 órakor került megrendezésre, - az immár hagyománnyá vált -, Erdőmérnöki Kar évvégi összejövetele. Az ünnepség az év lezárása és egy vacsorával egybekötött baráti összejövetel is egyben.

Idén a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet dolgozóinak igényes, megható és az alkalomhoz illő műsora emelte a vacsora fényét.

Prof. Dr. Náhlik András dékán ünnepi beszédében mondott köszönetet a Kar dolgozóinak, valamint a Kart támogató és segítő szervezeteknek.

Ezúton szeretnénk mindenkinek Áldott, Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Évet Kívánni!Kari Tudományos Diákköri Konferencia

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara Kari Tudományos Diákköri Konferenciá-ra hívja meg a kedves érdeklődőket.

Időpontja: 2010. december 1.

Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar

Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4. B épület 1. emelet 4. tanterem

 


"A matematika tanulás nem lehetelen, de a valószínűsége nulla"

idézte Prof Dr. Náhlik András az Erdőmérnöki Kar dékánja Moór Arthur volt matematika professzorunk híres mondását, a 2010. november 19-én Moór Arthur halálának 25. évfordulója alkalmából megrendezésre került tudományos üléssel egybekötött mellszoboravató ünnepségen.

"Moór Arthur nemzetközi hírű tudós és egyetemi tanár volt, aki munkásságával jelentős mértékben hozzájárult a magyar és a nemzetközi matematika, a differenciálgeometria tudáséptményének bővítéséhez" - emelte ki Prof. Dr. Albert Levente rektorhelyettes a beszédében. "Tanítványai érezték tudománya sugallatos varázsát, sejtették elegáns fölényét. Tudós volt, szakmai példakép. Tudományos eredményeivel nemzetközi téren is nagy tekintélyt szerzett magának és egyetemének, a japán Tenzor Társaság tagjai közé választotta. Két cikluson át tagja volt az MTA Matematikai Szakbizottságának, a Bolyai János Matematikai Társaságban a soproni tagozat elnökeként igen eredményes munkát végzett. Főleg a Remann- és Finsler-geometria kötötte le érdeklődését, de a modern differenciálgeometriának szinte minden területén figyelemre méltó új eredményeket ért el. Foglalkoztatta a modern fizika térelmélete is. Tudományos munkásságának eredményeit 106 dolgozatában osztotta meg a szakmai közösséggel. Közülök kettő kivételével mind német nyelven jelent meg, többségük a kor tudományának nemzetközi nyelvén, németül. Eredményeit korában is és ma is sokan hivatkozzák, a Finsler-terek geometriájában az egyik legtöbbet idézett matematikus. Nemzetközi szinten is elismert tudós volt, meghívására sok hazai és külföldi professzor tartott Sopronban előadást. Őt is gyakran hívták hazai és külföldi egyetemekre, konferenciákra előadást tartani. Életműve bizonyítja, hogy egy kis országban, vidéki egyetemen alkotva is az európai gondolkodás fő áramához lehet tartozni."

Moór Arthurról megemlékezett még Zambó Péter az Országos Erdészeti Egyesület elnöke, Prof. Dr. Jereb László a Faipari Mérnöki Kar dékánja és Dr. Tamássy Lajos professor emeritus.

A mellszoboravató ünnepség beszédei után a résztvevők koszorújuk elhelyezésével emlékeztek meg Nagy Benedek szobrászművész alkotása előtt.

A tudományos szakmai ülésre a szoboravatás után került sor.


Prof. Dr. Moór Arthur szoboravatása

 

Az Országos Erdészeti Egyesület, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara, a Faipari Mérnöki Kar valamint az Erdőmérnöki Kar Matematikai Intézete 2010. november 19-én Prof Dr. Moór Arthur emlékére tudományos ülést tart, amelynek keretében felavatásra kerül volt professzorunk mellszobra A Botanikus Kertben.


Erdészeti Múzeumi meghívók

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdészeti Múzeuma az alábbi kiállításokra várja sok szeretettel az érdeklődőket:

 

 


MEGHÍVÓ (másol 1)

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya tisztelettel meghívja Önt MÁTYÁS CSABA az MTA rendes tagja Klímaváltozás és az erdei ökoszisztémák  –  evolúcióökológiai megközelítésben című  székfoglaló előadására Az előadás ideje: 2010. december 2. (csütörtök) 10.30 óra Az előadás helye: MTA Székház, Díszterem (Budapest V. Roosevelt tér 9. I. emelet)

 


Komoly tudásbázist jelent a Nyugat-magyarországi Egyetem a bioszférát ért károsodás rehabilitációját illetően

Mintegy 150-200 vendég vett részt a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán október 21-én tartott nemzetközi környezet- és klímavédelmi Humboldt konferencián, ahová az ország csaknem minden egyeteméről érkeztek professzorok, doktorandusz hallgatók és hallgatók.

 


Állami Kitüntetés az Erdőmérnöki Karon


Az 1956. október 23-i megemlékezés alkalmából, Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést vehetett át 2010. október 23-án a Köztársasági Elnők Úrtól, Dr. Varga Ferenc professor emeritus, aki az Erdőmérnöki Kar Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet nyugalmazott profsszora.

E neves kitüntetéshez ezúton gratulálunk!

 

 


Milyen káros hatások fenyegetik természeti környezetünket? Képes-e kiheverni önmaga erejéből az elszenvedett károkat? Szükséges-e a jótékony emberi beavatkozás?

- ezekre a kérdésekre kereste a választ az a 29 országból érkezett 73 szakember, aki részt vett a Nyugat-magyarországi Egyetemen a TÁMOP 4.2.2.-8/1/2008/0020 projekt keretében tartott nemzetközi konferencián, ahol az előadások az erdő-és mezőgazdálkodás, a megújuló energiaforrások és a klímaváltozás témakörei köré csoportosultak.

 


Kanadai hallgatók az Erdőmérnöki Karon

Idén szeptemberben öt kanadai hallgató érkezett az Ontario-i Fleming College-ból a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karára.

Az egyetemisták 3 hónapot töltenek a leghűségesebb városban.

 


XIV. ERDŐK HETE

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklődő munkatársait az Országház Felsőházi Termében 2010. október 8-án 10.30 órakor kezdődő „Erdészeti erőforrások a Kárpát-medencében” címmel megrendezésre kerülő Erdészeti nyílt napra, mely egyben a „XIV. ERDŐK HETE” nyitó rendezvénye.


Konferencia (TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0020)

Felkészülés a klímaváltozásra és hatásainak enyhítésére az erdészeti és faipari ágazatban című nemzetközi konferenciára tisztelettel meghívjuk.

Időpont: 2010. október 14.

Helyszín: Sopron, Hotel Sopron, Fövényverem u. 7.

 


Mozdulj ki! Európa Rád vár!

Mozdulj ki! Európa rád vár

Az Európai Unió évente mintegy 400.000 diáknak, tanárnak, kutatónak nyújt lehetőséget arra, hogy külföldön tanuljon vagy dolgozzon. Szeretnél köztük lenni te is?

Mozgásban az ifjúság – Youth on the Move kampány

Budapest, Millenáris Park, október 8-9.

Gyere el, és találkozz másokkal, akik külföldön szeretnének tanulni és dolgozni, beszélgess azokkal, akiknek már van ebben tapasztalata, tedd fel a kérdéseidet és mondd el a véleményed, közben pedig lazíts is kicsit a színházi produkciókat nézve vagy a koncerteken.

Szakmai gyakorlatok – munkalehetőségek – ösztöndíjak – karriertanácsadás – önkéntesség – csereprogramok – játékok, nyeremények – zene, színház

2010. október 8-9-én Budapesten, a Millenárison


NYITÓKONFERENCIA (TÁMOP-4.2.1/1/KONV-2010-0006)

Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen címmel nyitókonferenciára kerül sor 2010. október 1-jén, az Erdőmérnöki Kar "P" épületében (9400 Sopron, Cházár András tér 1.)

 


Szoboravató és tudományos ülés 2010. október 7.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara, valamint az Erdőművelési és Erdővédelmi Intézete 2010. október 7-én Dr. h.c. Dr. Majer Antal és Dr. h.c. Dr. Igmándy Zoltán emlékére tudományos ülést tart, amelynek keretében felavatásra kerül volt professzoraink mellszobra a Botanikus Kertben.

 


Egyetemi és Főiskolai Sportlövő Világbajnokság


 

Bronzéremmel tért haza a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának hallgatója, a 2010. szeptember 18-19. között megrendezett Egyetemi és Főiskolai Sportlövő Világbajnokságról, a lengyelországi Wroclawból.

 


Erdészeti Innovációk Bemutatója

Az Erdészeti Innovációk Bemutatójára 2010. október 11-én kerül sor a Nyugat-magyarországi Egyetem Dr. Káldy József Erdőgépfejlesztő Központjában. (9400 Sopron, Bánfalvi út 14.)

Rendezők:

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM, Erdőmérnöki Kar

Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézete,

CGP Instruments Kft.

 


GEOTÓP NAP 2010. október 9.
Kutatók Éjszakája 2010.
Tanévnyitó Kari Tanácsülés

Az Erdőmérnöki Kar nyilvános ünnepélyes Tanévnyitó Kari Tanácsülésére 2010. szeptember 7-én került sor. A meghívottak között részt vett a Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztályának képviseletében Vajai László főosztályvezető is.

Az ünnepséget Prof. Dr. Faragó Sándor a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora nyitotta meg.

Ezután Prof. Dr. Náhlik András dékán tartotta meg ünnepi tanévnyitó beszédét, elsőként az 1956-ban bekövetkező törésről beszélt, melynek következtében az akkori hallgatóinak és oktatóinak egész tömege kényszerült elhagyni az országot. Tisztelettel köszöntötte azokat, akik távozásra kényszerültek köszönte, hogy jelenlétükkel megtisztelték karunkat, büszkeségét fejezve ki, hogy, ha csak rövid időre is, az akkori évfolyam újra egyesülhetett a tiszteletdiplomák átvételének alkalmából.

Az első éves hallgatókat arra kérte, hogy elődeikhez hasonlóan sajátítsák el a lehető legmagasabb szinten a szakmát, de ne feledkezzenek meg a műveltségük pallérozásáról és a nyelvtanulásról sem. Ápolják a több, mint 200 éves hagyományinkat, életüket az egyetemen és majdan később a kinti életben is hassa át a selmeci szellem, amely szerint éljenek és cselekedjenek életük nehezebb pillanataiban is. Tegyenek meg mindent választott szakmájuk felvirágoztatására. Végezetül az első éves hallgatókat buzdította a kar történetének minél jobb megismerésére, amely, véleménye szerint, kötelez arra, hogy őrizzék a hagyományokat, és mindenkor alázattal viseltessenek szakmájuk iránt.

Ezek után az Erdőmérnöki Kar Tanácsának előterjesztése alapján a Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusának döntése értelmében Nyugat-magyarországi Egyetem Díszpolgára címet adományoztott Rakonczay Zoltán nyugalmazott miniszterhelyettes részére.

Az Erdőmérnöki Kar Tanácsának előterjesztése alapján a Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusának döntése értelmében Nyugat-magyarországi Egyetemért Emlékérmet vehetett át Dr. h.c. Dr. Szodfridt István nyugalmazott egyetemi tanár, valamint Dr. h.c. Dr. Kovács Jenő nyugalmazott címzetes egyetemi tanár.

Tiszteletdiplomákat (arany-, gyémánt- és vasoklevelet) vehettek át az 50, 60 és 65 évvel ezelőtt végzett okleveles erdőmérnökök, akiknek szakmaszeretete, áldozatos munkája és életútja méltó példaként szolgál az egyetemi ifjúságnak és az oktatóknak.

Vasoklevélben részesültek Hábel György, Hopp József okleveles erdőmérnökök. Gyémántoklevélben részesült Botos Géza, Bősze Aladár, Dallos Andor, Dants Béla, Doklea István, Ernyey István, Dr. Füry Mihály, Guller Imre, Horváth Tibor, Kis Lajos, Kiss Antal, Lőcsey Iván, Magyar Antal, Mihály László, Mohi György, Dr. Ördögh Zoltán, Péter Sándor, Pintér László, DR. h.c. Dr. Rónai Ferenc, Rössler Károly, dr. Strausz József, Szemző Gyula, Dr. Vancsura Rudolf, Vass Béla, Zilahy Aladár, Zólyomy László és Zsigó László okleveles erdőmérnökök.

Aranyoklevélben részesültek: Dr. Juhász Miklósné Béky Katalin, Czeiner Zsolt, Ferdinánd István, Füzi Ferenc, Dr. Gyarmatiné Dr. Proszt Sára, Gyöngyösi Sándor, Homoky István János, Horváth Samu, Jacsman János, Józsa József, Koczó Mihály, Koltay István, Komlóssy József, Markó Imre, Molnár József, Nagy Mihály, Németh János, Péch Gyula, Porpáczy Lhel, Puskás László, Rabóczi László, Solymosi József, Spandli Imre, Stregova Sándor, Dr. Szabó Gyula, Szilágyi Tibor László, Szommer József, Tóth Géza Gusztáv, Tóth József, Turza Tibor okleveles erdőmérnökök.

Grátzer Miklós ösztöndíjat nyert el Esztó Kinga erdőmérnöki mesterszakos hallgató.

Roller Kálmán ösztöndíjban részesült Czili Kármen erdőmérnöki MSc hallgató, Ribiánszky Gergely okleveles erdőmérnök hallgató, Békési Péter erdőmérnöki MSc hallgató, Molnár Dénes erdőmérnöki BSc hallgató

Köztársasági ösztöndíjat nyertek el Bende Attila vadgazda mérnök BSc szakos hallgató, Kovács Gyöngyi környezetmérnök BSc szakos hallgató, Marinkó Anna Mária természetvédelmi mérnöki MSc szakos hallgató, Peszlen Roland okleveles erdőmérnök hallgató, Szokoli Attila erdőmérnöki BSc szakos hallgató, Pécsi János környezetmérnök BSc szakos hallgató.

A tanévnyitó kari tanácsülés utolsó napirendi pontjaként Dr. Pájer József dékánhelyettes feleskette az első éves hallgatókat, és Prof. Dr. Náhlik András dékán ünnepélyesen a kar hallgatóivá fogadta őket.

 

 


Prof. Dr. Bezzegh László mellszobrának felavatása

Dr. Bezzegh László erdőmérnök 1963. szeptember 1-től az Erdészeti és Faipari Egyetem Földméréstani Tanszékének docense, majd 1965. augusztus 1-től 1980. január 31-ig tanszékvezető egyetemi tanára, 1969-1971 között az Erdőmérnöki Kar dékánja volt.

Az 1958. évi brüsszeli világkiállításon a Te D1 típusú teodolitját a vásár nagydíjával ("Grand Prix") tüntették ki.

1960. március 14-én a Kossuth díj II. fokozatát kapta meg, a geodéziai műszerek fejlesztése terén kifejtett munkásságáért.

 

A szobrot az Erdőmérnöki Kar, a Geomatika, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet kezdeményezésére állítatta professzora halálának 20. évfordulóján.Erdészek és pedagógusok: együtt a gyermekekért

Legtöbben szeretjük a fákat, és sokszor aggódunk is értük, amikor távoli földrészek erdőpusztulásairól és természeti károkról szólnak a hírek. A romantikus érzéseink azonban elfeledtetik velünk, hogy a faanyagot és a fából készült termékeket egy iparág juttatja el hozzánk, és tudatos tevékenységek eredményei. Sokan nem értik, ezért nem is szeretik az erdőkkel való gazdálkodást, pedig minden erdész azon dolgozik, hogy a fák és az erdők hasznait élvezhessük, és mégis tartósan megmaradjanak nekünk. 

A Nyugat‑magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon‑gazdálkodási Intézete és a Fertő‑Hanság Nemzeti Park együttműködésének eredményeként 2009 decemberében indult el az „Erdővel, fával a holnapért” elnevezésű projekt. A szervezők elsődleges célja, hogy bemutassák, milyen fontos szerepet játszanak hétköznapi életünkben az erdők és a fából készült termékek.

Közel 100 óvoda és iskola több mint 15 ezer diákja vesz részt a gyerekek környezettudatos szemléletének kialakítását segítő eseménysorozaton. Az EU támogatásával megvalósuló programhoz Győr, Sopron, Csorna, Kapuvár, Pápa, Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa mellett Békéscsabáról és Gyuláról is csatlakoztak nevelési‑oktatási intézmények.

 
Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara, Sopronban vadgazdálkodási igazgatási szakemberek képzését kezdi meg 2010 szeptemberében. A képzés levelező tagozaton, három szemeszteren keresztül zajlik, félévenként két konzultációs héttel. A jelentkezés feltétele bármely képzési területen legalább alapképzésben (régebben főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség. A szakirányú továbbképzést sikeres szakdolgozatvédés és államvizsga esetén kiadott oklevél zárja le.


Diplomaosztó Kari Tanácsülés 2010. június 25.

2010. június 25-én került sor az Erdőmérnöki Kar Diplomaosztó Kari Tanácsülésére, a 2009/2010. tanév tanévzárójára.

A tanácsülés Prof. Dr. Faragó Sándor rektor úr ünnepi köszöntő beszédével kezdődött, útravalóul gróf Széchenyi István szavaival búcsúzott az ifjú kollégáktól:

"... Engedd a jövőbe pillantanom: a jó magot a rossztól megkülönböztetnem. Sugalld nekem, mit és hogyan kell kezdenem, hogy egykoron a talentummal - melyet reám bíztál - elszámolni tudjak..."

Prof dr. Náhlik András dékán úr köszöntője után a Nemzeti Erőforrás Minisztérium képviseletében Dr. Rádli Katalin mondta el ünnepi beszédét.

A diplomák átadására a beszédek elhangzása és a mérnöki fogadalom letétele után került sor.

A 2009/2010. tanévben 41 fő okleveles erdőmérnök, 2 fő okleveles környezetmérnök, 10 fő okleveles környezetkutató, 17 fő okleveles természetvédelmi mérnök, 26 fő okleveles vadgazda mérnök, 1 fő erdőmérnök, 1 fő környezetmérnök, 10 fő alkalmazott környezetkutató, 12 fő természetvédelmi mérnök, 7 fő vadgazda mérnök vehette át oklevelét, illetve igazolását.

A diplomák átadása után a habilitált doktori cím, majd a honosított Ph.D.oklevél átadására került sor.

Doktori oklevélben a Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori Tanácsának döntése alapján 5 fő részesült.

A Diplomaosztó Kari Tanácsülés utolsó napirendi pontja a kitüntetések átadása volt.

Professor Emeritus címet kapott Prof. Dr. Kosztka Miklós a Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet egyetemi tanára.

Pro Silvicultura Natura, et Venatoria Kitüntetésben részesült: Kiss László az Ipoly Erdő ZRt. vezérigazgatója és Prof. Dr. Szarka László a GGKI Tudományos igazgatóhelyettese.

Egyetemi magántanári címet vehetett át Prof. Dr. Lipták József a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára.

Címzetes egyetemi tanári címben részesült Dr. Fenyvesi László az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet főigazgatója, valamint Dr. Rédei Károly az ERTI tudományos tanácsadója, osztályvezetője.

Címzetes egyetemi docensi címet kapott Boros Géza okleveles agrármérnök, Duska József okleveles erdőmérnök, Dr. Kotschán Jenő biológia szakos középiskolai tanár, Dr. Síkhegyi Ferenc okleveles geológus, okleveles kartográfus.

Zárásképpen a hallgatói kitüntetések átadására került sor.

A friss diplomásainknak, valamint a kitüntetésben részesülő kollégáinknak ezúton gratulálunk.

 
Székelykaput avattak a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara erdélyi képzéseinek emlékére

2010 június 25-én az Erdőmérnöki Kar tanévzáró, diplomaátadó ünnepsége nyitányaként a kar 17 éves erdélyi képzései emlékére székelykaput avattak a Nyugat-magyarországi Egyetem botanikus kertjében. A kaput az egyetem vezetői, a karok képviselői, Abos Gábor, a Romániai Környezetvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára, Dr. Úry Előd, a Soproni Erdélyi Kör elnöke, a képzésben résztvevő, végzett mérnökök, számos vendég és érdeklődő jelenlétében a római katolikus egyház szertartása szerint Henczel Szabolcs egyetemi lelkész áldotta meg.
Dr. Mészáros Károlyra emlékeztek a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán


Három éve veszítette el a család, a barátok, az Erdővagyon-gazdálkodási Intézet, az Erdőmérnöki Kar és a Nyugat-magyarországi Egyetem Dr. Mészáros Károly professzort, intézetigazgatót, volt dékánt és rektorhelyettest. Emlékének méltó megőrzését az egyetem, az Erdőmérnöki Kar és az egész erdésztársadalom szívén viseli. Két éve, szeretett intézetében emléktábla őrködik örök emléke fölött.


Prof. Dr. Faragó Sándor 6 kötetét mutatta be a Savaria Egyetemi Központ Könyvtára

Prof. Dr. Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora hat kötetét mutatta be a Savaria Egyetemi Központ Könyvtára. Rektor úrral Prof. Dr. Gyurácz József, a Természettudományi Kar Állattani Tanszékének vezetője beszélgetett.


A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választotta Prof. Dr. Mátyás Csabát az Akadémikusok Gyűlése

A Magyar Tudományos Akadémia elnökségének javaslatára 39 kiemelkedő elismertségű rendes taggal bővült az Akadémia. A Közgyűlés az Agrártudományok Osztályának rendes tagjává választotta Prof. Dr. Mátyás Csaba erdőmérnököt, a Nyugat-magyaroszági Egyetem Erdőmérnöki Karának egyetemi tanárát.


Székelykapu avatás

Sok szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önöket az 1993 és 2010 közötti erdélyi képzéseink emlékére állítandó Székelykapu avatásra.

Időpontja: 2010. június 25. 12.30 óra

Helye: Botanikus kert "E" épület mögött


Megemlékezés Prof. Dr. Mészáros Károlyról

Megemlékezés Prof. Dr. Mészáros Károlyról
A NYME Erdővagyon-gazdálkodási Intézete tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a megemlékezésre. Időpont: 2010. június 25. péntek, 9.00 óra
Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdıvagyon-gazdálkodási Intézet („E” épület.)


Magasrangú elismerés az Erdőmérnöki Kar két Professzorának

A Miskolci Egyetem Szenátusa doctor honoris causa kitüntető címet adományozott Prof. dr. Faragó Sándor rektor úrnak, az Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet intézetigazgatójának. Az  átadásra 2010. június 19-én Miskolcon, a Műszaki Földtudományi Kar és a Műszaki Anyagtudományi Kar tanévzáró ünnepi szenátusi ülésén került sor.

Ezen az ünnepségen karunk dékánja, Prof. dr. Náhlik András SIGNUM AUREUM UNIVERSITATIS kitüntetést vehetett át Prof. dr. Patkó Gyulától, a Miskolci Egyetem rektorától az alábbi indoklással:„a Nyugat-Magyarországi Egyetem és Egyetemünk közös selmeci hagyományainak ápolása és az intézményeink közötti kapcsolat elmélyítése érdekében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként."


’Silva-Network’

2010. június 17-18-án tartotta éves közgyűlését és konferenciáját a ’Silva-Network’ – az erdészeti felsőoktatást folytató egyetemek nemzetközi hálózata – melynek során tagjai közé választotta a NymE Erdőmérnöki Karát is. A Kar Prof Dr. Náhlik András dékán úr, valamint Prof Dr. Lakatos Ferenc külügyi és tudományos dékánhelyettes úr képviseletében vett részt az eseményen.

A hálózat legfőbb célja, hogy együttműködést kezdeményezzen és tartson fenn az erdészeti felsőoktatással foglalkozó egyetemi karok között Európában.

Az együttműködés különböző szinteken valósul meg:

-         Hallgatói cserék (külföldi résztanulmányok és tanulmányutak),

-         Oktatói cserék (vendégoktatók, vendégelőadók)

-         Tantervfejlesztések: a rendszeres tapasztalatcserék elősegítik az egyes karokon futó tantárgyfejlesztéseket, és ahol lehetséges akár közös tantervek kidolgozására is sor kerülhet

-         Kurzusok: közös kurzusok fejlesztésének és végrehajtásának kezdeményezése és támogatása

A kétnapos konferencia az élettudományokkal foglalkozó egyetemek szövetségének (Association for European Life Science Universities - ICA) éves rendezvénysorozat részeként került megrendezésre.


Diplomaosztó Kari Tanácsülés Az Erdőmérnöki Karon

Erdőtakarítási nap

Az Országos Erdészeti Egyesület Soproni Csoportja 2010. június 11-re erdőtakarítási napot hirdet a soproni parkerdő területén. Aki csatlakozni szeretne, annak a találkozó helyeként három helyszínt jelöltek meg a szervezők.


Ezüstérmes országos úszóbajnok az Erdőmérnöki Kar hallgatója

Két bronzot és egy ezüstöt szerzett a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának hallgatója, Inczédi Gergely, a Magyar Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége által a fogyatékkal élők számára május 22 és 23 között Debrecenben megrendezett országos úszóbajnokságon. A rendezvény az eindhoveni világbajnokság kvalifikációs versenye volt, ahol a magyar versenyzők mellett román és szlovák válogatott versenyzők is részt vettek.
Záróvizsgák az Erdőmérnöki Karon

Az Erdőmérnöki Karon a szakdolgozat és diplomamunka védésekkel megkezdődött a 2009/2010. tanév 2. félévének záróvizsga időszaka.

A védéseket 2010. május 31. és június 3. közötti időszakban bonyolították le az Erdőmérnöki Kar Intézetei.

A Záróvizsga szóbeli része 2010. június 14-től június 16-ig kerül megrendezésre, ahol 39 fő erdőmérnök-jelölt, 3 fő környezetmérnök-jelölt, 20 fő alkalmazott környezetkutató-jelölt, 30 fő természetvédelmi mérnök-jelölt és 35 fő vadgazda mérnök-jelölt mutatja meg tudását.

A hallgatók számára az elkövetkező pár nap eseményekkel és nem kevés izgalommal jár majd. Számot kell adniuk tudásukról a záróvizsga bizottságok előtt, majd a továbbtanulni szándékozóknak a felvételi eljárás keretében még egy szóbeli elbeszélgetésen kell részt venniük.

A hallgatók sikeres záróvizsgájuk után a Kar Diplomaosztó Kari Tanácsülésén vehetik át oklevelüket.


Európa Kulturális Fővárosa adott otthont az OEE 141. Vándorgyűlésének

Május 18-19-én került megrendezésre az Országos Erdészeti Egyesület 141. Vándorgyűlése, amelynek házigazdája a Mecseki Erdészeti Zrt. volt.

A közös ebédet követően a Dóm téren térzene és táncműsor köszöntötte a népes erdész-seregletet, amely ezt követően csoportokra osztva vett részt a különböző terepi szakmai bemutatókon. Az Ormánságban egy hajóúttal egybekötve ismertették a Dráva legújabb vízszabályozásának eredményeit és a környék erdőgazdálkodását. A pécsi erőmű közreműködésével bemutatták a 30-40 éve folytatott bánya rekultivációkat, és tájékoztatást adtak a korábban szénüzemű tüzelőberendezések biomasszára történő átállásáról. A Mecsekben folyó programokon a résztvevők megtekinthették az átalakító és a szálaló üzemmódban kezelt erdőket, valamint az érintetlenül hagyott un. örökerdőt. A terepi szakmai programok az erdők és az erdőgazdálkodás mellett a helyi kulturális örökségéből is ízelítőt nyújtottak. A napot a hagyományos baráti találkozó zárta.

A vándorgyűlés második napján az Egyesület közgyűlésén leköszönt a régi elnökség, és bemutatkozott az egyesület új elnöke, Zámbó Péter is.

 

Szabó Márton József – Schiberna Endre

 

Fotó: Mecseki Erdészeti ZRt.

Nemzetközi Erdészeti Kommunikációs Konferencia Pécsett

„Az erdő és a zöld gondolat” címmel, első alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Erdészeti Kommunikációs Konferenciát Pécsett a 141. Vándorgyűléshez kapcsolódó rendezvényként május 20-án. A sok hazai előadó mellett egy szlovén és egy osztrák kolléga előadását is hallhatták a résztvevők. Az előadók sok szemszögből közelítették meg a témakört: erdészek, pedagógusok, természetvédők, szociológusok és kommunikációs szakemberek tartottak előadásokat.

Többek között szóesett az erdőgazdálkodás és az erdészek közvéleményben elfoglalt helyéről, valamint azokról a téves információkról, amelyek az ágazat megítélését indokolatlanul rontják. Előadás hangzott el a kommunikáció és a konfliktuskezelés elméleti alapjairól, és az elmélet gyakorlati alkalmazásáról. Több előadó is foglalkozott az erdőpedagógia fejlődési irányaival és a gyerekek szemléletformálási lehetőségeivel. A rendezvényen pozitív magyarországi és külföldi példákat is bemutattak a szakemberek, amelyek sikeresen járultak hozzá az erdészeti ágazat munkájának elfogadtatásához. A résztvevők áttekintést kaptak az erdészeti kommunikáció koordinálásának jelenlegi helyzetéről az EU és Magyarország szemszögéből is.

 

Horváth Kitti – Schiberna Endre

 

Fotó: Puskás Lajos

Valétálás 2010

Május 8-án Sopronban a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki, Faipari Mérnöki és Közgazdaságtudományi Karainak hallgatói díszes valétaünnepségben búcsúzott az alma matertől.

A végzősöket elsőként Csontos István Dömötör ötödéves erdész valétaelnök búcsúztatta, aki ünnepélyesen átadta az egyetem zászlóját a negyedéves valétaelnöknek, Schmidt Péternek, majd átvette tőle a valétabotot, amellyel a negyedévesek útjukra bocsátják a végzős évfolyamot.


Pályázat doktori (PhD) képzésben való részvételre

A Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Karán a doktori (PhD) fokozat megszerzésére a pályázók az alábbi képzési formák közül választhatnak:

 

- a) szervezett nappali tagozatos doktori (PhD) képzés (állami vagy egyéb ösztöndíjjal)

- b) szervezett esti tagozatos doktori (PhD) képzés

- c) egyéni felkészülők részképzése

Jelentkezési határidő: 2010. június 10. A felvétel időpontja várhatóan 2010. június vége.


CEEPUS 2010/2011

Megjelentek a CEEPUS (Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram) hallgatói pályázati lehetőségek a 2010-2011-es tanév 1. félévére.

Beadási határidő: 2010. JÚNIUS 15. 12:00

Ha szívesen töltenél 1-3 hónapot külföldi cseretanulmányokkal tanulmányozd a kiírást és pályázz!

 


Szoborállítás - Bezzegh László

Az Erdőmérnöki Kar, a Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet és annak Földmérési és Távérzékelési Tanszéke ebben az évben egyik neves egyetemi tanárára, Bezzegh Lászlóra emlékezik halálának 20. évfordulóján. A hagyományhoz csatlakozva ebből az alkalomból a 2010/2011. évi Ünnepélyes Tanévnyitó Kari Tanácsülés napján (időpont később lesz pontosítva) szeretnénk felavatni Bezzegh professzor mellszobrát a Botanikus Kertben.


Tájak határok nélkül - a Föld napján nemzetközi workshopot tartottak a Nyugat-magyarországi Egyetemen (képekkel)

2010. április 22-én, a Föld napján a Nemzetközi Ökológiai Hálózat Közép-Európában (TransEcoNet) megnevezésű nemzetközi projekt keretein belül tájtörténeti workshopot tartottak a Nyugat-magyarországi Egyetem Környezet- és Földtudományi Intézetében. A nagy érdeklődésre számottevő rendezvényre a magyar résztvevők mellett Európa különböző szegleteiből nagy számban érkeztek érdeklődők, többek között Ausztriából, Németországból, Szlovéniából, Csehországból és Finnországból.

A workshop célja, hogy lehetőséget biztosítson a tájtörténeti kutatásokkal foglalkozó szakembereknek, a téma iránt érdeklődőknek és a témában már szárnyukat bontogató hallgatóknak az ötletek, források és módszertanok megvitatására, továbbá, hogy felhívja a figyelmet a tájtörténeti kutatások fontosságára nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt.

Maga a projekt (Transnational Ecological Network) az országhatárokon átnyúló ökológiai hálózatokkal foglalkozik. Fő célkitűzése az ökológiai hálózat védelme és helyreállítása, a tervezéssel és kezeléssel összefüggő stratégiák kidolgozása. A megvalósításon 6 közép-európai országból (Ausztria, Csehország, Németország, Lengyelország, Szlovénia és Magyarország) összesen 16 együttműködő partner (egyetemek, kutatóintézetek, természetvédelmi szervezetek, tájvédelemmel foglalkozó NGO-k) tevékenykedik. A partnerek megpróbálnak olyan módszert kidolgozni, amelynek segítségével a határokon átnyúló ökológiai hálózatok története, állapota, hiányosságai és rehabilitációs lehetősége vizsgálható és kiértékelhető. A projekt különösen nagy hangsúlyt fektet az emberek és őket körülvevő környezet kapcsolatának vizsgálatára, a táj fejlődésének és történetének kutatására.


Az éghajlatváltozás hatásait vizsgálták a szakemberek a Sopronban tartott nemzetközi konferencián (képekkel)

Az éghajlatváltozásnak a kelet-európai és közép-ázsiai országok erdőgazdálkodására gyakorolt hatását vizsgálták azon a nemzetközi konferencián, amelyet 2010. április 14. és 16. között tartottak Sopronban, a FAO (az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete) Közép-Kelet-Európai Regionális Irodája, valamint a Nyugta-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának Környezet- és Földtudományi Intézetében működő Délkelet-Európai Klímahatás Kutató Központ szervezésében. A rendezvényen Albániától Kirgizisztánig 15 ország küldöttei vettek részt.


A XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia eredményei

A XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (2010. április 6-7.) házigazdája a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara, rendezője a Környezet- és Földtudományi Intézet volt.

Az idei pályázati felhívásra 21 tudományos szekcióba 306 tudományos pályázatot nyújtottak be, a képzőművészeti szekcióba pedig 76 hallgató 95 pályamunkát küldött be.

A sikeresen lebonyolított konferencia tudományos, valamint művészeti szekciójainak eredményeiről itt olvashatnak:


Pályázati felhívás

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) és a Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények hallgatói, doktoranduszai, valamint 35 évnél fiatalabb kutatók számára Határtalan Európa – határon átnyúló kapcsolatok témakörben.


Pályázat Kari Tudományos Diákköri Munka Támogatására

A Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnök Karának Tudományos Diákköri Tanácsa pályázatot hirdet a  Kari Tudományos Diákköri Munka Támogatására, az egyetem Erdőmérnöki Karának hallgatói számára.


Állami kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából

2010. március 15-én nemzeti ünnepünk alkalmából a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter javaslatára a Magyar Köztársaság elnöke, az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, az erdészeti természetvédelem területén kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréséül Pro Silva Hungariae díjjal jutalmazta Prof. dr. Lett Bélát az Erdőmérnöki Kar egyetemi tanárát és Miniszteri elismerő oklevélben részesítette Dr. Veperdi Gábort, az Erdőmérnöki Kar egyetemi docensét.

Kitüntetésükhöz gratulálunk!

 


ERASMUS pályázati felhívás

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara a 2010/2011. tanévre kötött Intézményi Szerződés és a kétoldalú szerződések alapján pályázatot hirdet külföldi felsőoktatási intézményekben folytatható SOCRATES/ERASMUS ösztöndíjas tanulmányok folytatására.


Kőhalmy Tamás Szakkollégium

Minden érdeklődőt várunk a Szakkollégium által rendezett előadás sorozatra, melynek fő témája a vadászkultúra, a vadgazdálkodás kevésbé ismert ágai, és a jelen kori problémák és vitatémák.

A tavaszi szemeszter második előadás témája:

A szalonka vadászata és kutatása Európai országokban.

Az Országos Erdei Szalonka Monitoring

Előadó: Fluck Dénes                        

Előadás helye: NymE-Sopron, B épület, 2. terem

Előadás időpontja: 2010. március 16. 19 óra (Kedd)


Szoboravatás a Botanikus Kertben

2010-ben dr. Majer Antal, az erdőművelés 1960-70-es években volt professzora, és dr. Igmándy Zoltán, az erdővédelem 1950-80-as években volt oktatója tiszteletére és emlékére az Erdőmérnöki Kar, és az Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet tudományos üléssel egybekötött megemlékezést szervez, melynek keretében a két volt professzor szobrát is szeretnénk felavatni a Botanikus Kertben. Mindkettőjük születésének és elhunytának kerek évfordulója van ezévben.


Erdészeti Növényvédelmi Szakmérnöki Szak - Továbbképzés

A Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és Erdővédelmi intézete a 2009/2010. tanévben Erdészeti Növényvédelmi Szakmérnök Továbbképzési Tanfolyamot rendez 2010. május 25-28. között.


Prof. dr. Mátyás Csaba akadémikus álláspontja a klímahatá-kutatásról a Nature-ben

Általánosan ismert, hogy a feltételezett klímaváltozás a természetes erdő övek eltolódását fogja eredményezni. Mátyás Csaba (NyME EMK) a Nature folyóirat április 29-i számában megjelent cikkében hívja fel a figyelmet, hogy az alsó, szárazsági határon várható változásokra sem az ökológusok, sem a genetikusok nem fordítottak eddig kellő figyelmet.

 

Az „Opinion” rovatban megjelent cikkben a szerző kifejti, hogy a klímaváltozással kapcsolatban folytatott eddigi kutatások elsősorban a vegetációs övek felső határára összpontosultak, ugyanakkor a valóban komoly problémákat előidéző szárazsági határeltolódás csekély figyelmet kapott. A metodikai nehézségek mellett ebben szerepet játszik az is, hogy a vegetáció produkciócsökkenése és degradációja kevésbé vonzó kérdésnek tűnnek, holott regionális ökológiai és szociális következményei komolyak, és ezért előrelátó felkészülést igényelnek. A várható változások előrejelzéséhez speciális kérdésekre összpontosító, transzdiszciplináris kutatásokra van szükség.

A szárazsági határ eltolódása az egész mérsékelt övben kimutatható, globális probléma. Mivel ez az övezet világszerte sűrűn lakott és régóta erőteljes emberi hatás alatt áll, különös jelentősége van annak, hogy a kapott eredmények felhasználásával, aktív emberi beavatkozással segítsük a természetközeli ökoszisztémák stabilitását, az életminőséget meghatározó ökológiai és szociális szolgáltatások folytonosságát.


XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia

A XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (Sopron, 2010. április 6-7., www.ofkd20210.nyme.hu) házigazdája a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara, rendezője a Környezet- és Földtudományi Intézet.


„Nagyvadkutatások eredményei a SEFAG ZRt. területén – országos kitekintés és tanulságok” – Konferencia

            Hazánkban napjainkban számos vadbiológiai kutatás folyik, a vizsgálatok eredményei a gyakorlat számára hasznos és értékes információkkal szolgálhatnak. Az új ismeretek gyakorlatban való hasznosulásának elengedhetetlen feltétele, hogy azok széles körben ismerté váljanak. Ezt szemelőt tartva rendezte meg a Nyugat-magyarországi Egyetem Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága, a Soproni Tudós Társulat és a SEFAG Erdészeti és Faipari ZRt. közös szervezésben a „Nagyvadkutatások eredményei a SEFAG ZRt. területén – országos kitekintés és tanulságok” című konferenciát  2010 március 22.-én.

            A rendezvénynek a 2009 novemberében átadott – SEFAG-Lábodi Vadászerdészetének területén megtalálható – Alexandrapuszta Ökoturisztikai és Konferencia Központ - Vadászház impozáns épülete adott otthont. A közel 40 résztvevőt Máté János vezérigazgató helyettes köszöntötte, megnyitójában leginkább a kutatások fontosságára és szükségességére tért ki. Ezt követően elsőként Prof. Dr. Náhlik András mutatta be előadását: „GPS telemetria a gímszarvas kutatásban – a területhasználat hasonlóságai és különbözőségei különböző adottságú területeken” címmel. A 2005-óta 3 területen (Soporon, Zala, Somogy) folyó kutatások eredményeit ismertetve kitért a különböző területeken élő gímszarvasok mozgáskörzetének, mezei területhasználatának és aktivitásának hasonlóságára és különbségeire. Kiemelte a gímszarvas mozgását befolyásoló élőhelyi viszonyok térben és időbeni változásának hatásait, valamint az emberi jelenlét (turisták, agancsozók, stb.) következményeit. Következőként Tari Tamás mutatta be a SEFAG ZRt. Lábodi Vadászerdészetének területén jelölt gímszarvasok mozgását, területhasználatukat befolyásoló tényezőket, valamint a tehenek és bikák szeptemberi viselkedését. A Szántódi vaddisznós kertben végzett VHF-telemetriai vizsgálatok tapasztalatairól számolt be Dr. Jánoska Ferenc, kiegészítve az ország különböző vadaskertjeiben végzett szaporodásbiológiai és növény-cönológiai vizsgálatok eredményeivel, hangsúlyozta, hogy a vaddisznós kertekkel szembeni negatív kritikákat árnyalni szükséges. A dámszarvas élőhely-használatát, táplálék-preferenciáját és napi aktivitásának vizsgálati eredményeit mutatta be Dr. Sándor Gyula, kitért az ivarok közti különbségekre, kiemelte a barcogást és a téli hónapokat, amikor a jelölt egyedek napközben is intenzíven mozogtak. A három előadást követően rövid szünet következett, majd Dr. Varga Gyula a SEFAG. ZRt. vadgazdálkodási osztályvezetője folytatta az előadások sorát „A tarvad-hasznosítás időszerű problémái és a korszerűsítés lehetőségei” címmel. Prezentációjában kitért az országos szinten problémát jelentő eltolódott ivar- és korosztályi összetételre, majd ezt követően javaslatokat fogalmazott meg a probléma mérséklésére. Záró előadásként „Az erdőgazdálkodás és a nagyvadgazdálkodás kapcsolata – országos problémák helyi tanulságokkal” címmel Prof. Náhlik András beszélt a napjainkban oly sokat említett erdei vadkárról, annak kiváltó okairól és a vad erdőgazdálkodásban betöltött szerepéről.

            A konferencia zárszavát Barkóczi István a SEFAG ZRt. vezérigazgatója tette meg, kiemelte a vadbiológiai kutatások fontosságát, az újabb ismeretek megszerzésére irányuló törekvések szükségességét. A zárszót követően a résztvevők ízletes ebéd elfogyasztása közben és után jó hangulatban beszélgethettek és oszthatták meg gondolataikat az elhangzott előadásokról.

 

A szervezők e helyen is köszönik a résztvevők megjelenését, a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet részéről külön köszönet mindazoknak a szakembereknek, akik a különböző kutatási területeken segítséget nyújtottak és nyújtanak a terepi munkákhoz.    
Fotókiállítás

A Soproni Fotóklub szeretettel meghívja Önt és kedves családját a Horni Fotoklub (Ausztria) kiállításának megnyitójára, melyet az Erdészeti Múzeumba (Sopron, Templom u. 4.) rendez meg.
Megnyitó időpontja: 2010. március 3. (szerda) 17 óra.


Barabits Elemér Kertészeti Szabadegyetem előadása

Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat programsorozatában, 2010. március 2-án (kedden), 18.00 órakor tartja a "Gyógynövények szépségéért" c. előadását Hársné dr. Unger Klára szakgyógyszerész, természetgyógyász.

Az előadás helyszíne a Soproni TIT központja (Széchenyi tér 2., Széchenyi Palota, II. emelet, Dr. Gyulay Zoltán terem).


MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt és Barátait WINKLER ANDRÁS A költő vére c. új verseskötetének bemutatójára, az Erdészeti Múzeumba (Esterházy Palota, Sopron, Templom u. 4.)

A könyv cím és hátlapját, valamint az illusztrációkat Mészáros György rajzolta.

Az új könyvet, amely a Hillebrand Nyomda Kft.-ben készült Alpárné Dr. Szála Erzsébet főiskolai tanár mutatja be. Közremüködnek a NymE soproni kampuszának hallgatói.

A bemutató 20l0. február 26-án, pénteken 16.00 órakor kezdődik.


Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány

Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány Kuratóriuma és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával ösztöndíjpályázatot hirdet „Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban” címmel. Részletek»»


Diplomaosztó Tanévzáró Kari Tanácsülés

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán 2010. február 12-én került sor az ünnepélyes Diplomaosztó Tanévzáró Kari Tanácsülésre, a Faipari Mérnöki Karral és a Közgazdaságtudományi Karral közösen. Az Erdőmérnöki Kar hallgatói közül 52 fő vehette át diplomáját.

 

A Tanévzáró Kari Tanácsülésen kapta meg egyetemi tanári kinevezését, 2010. február 1-től, az Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet egyetemi docense, Dr. Konkoly-Gyuró Éva.

Az egyetemi tanárrá történt kinevezéshez gratulálunk!


XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi  Diákkonferencia

A XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi  Diákkonferenciának Sopronban az Erdőmérnöki Kar ad otthont.

Várjuk azok jelentkezését, akik TDK-dolgozatukkal, illetve diplomamunkájukkal vagy szakdolgozatukkal (amennyiben legalább jó minősítésű) pályázni kívánnak vagy akik szívesen részt vesznek a szervezésben, valamint az április 6-7-i lebonyolításban.

A pályázók részvételi szándékukat a (zgribo@emk.nyme.hu címen, Dr. habil Gribovszki Zoltán a kari TDT titkárnak) jelezhetik.

A szervezésben, lebonyolításban szívesen közreműködők jelentkezzenek az ofkd2010@nyme.hu, ofkd2010@ggki.hu email-címen február 1-ig.


Diavetítés

Diavetítésre kerül sor a Világjáró Klub Sopron szervezésében, 2010. február 10-én 18.00 órakor, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdővagyon-gazdálkodási Intézet E épületében. Előadó: Horváth-Takács Róbert Részletek»»


Diplomaosztó Tanévzáró Kari Tanácsülés

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának Kari Tanácsa 2010. február 12-én 10.00 órai kezdettel tartja Ünnepélyes Diplomaosztó Nyilvános Tanévzáró Kari Tanácsülését a Faipari Mérnöki Karral és a Közgazdaságtudományi Karral közösen. Részletek»»


Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

A Nyugat-magyarországi Egyetem is részt vett a 2010. január 22-23-án Budapesten megrendezett 10. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. A tízezer négyzetméteren tartott rendezvényen szinte valamennyi hazai felsőoktatási intézmény képviseltette magát. Részletek»»