Környezetmérnöki alapképzési (BSc) szak

Az alapképzési szak megnevezése: környezetmérnöki

A alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)

– szakképzettség: környezetmérnök

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Environmental Engineer

 

Képzési terület: műszaki RÉSZLETEK»»