Kultúrtörténeti értékek védelme:

A tárgy oktatása a természet- és tájvédelem hatáskörébe tartozó kultúrtörténeti értékek típusainak bemutatását, valamint megóvásuk, fenntartásuk lehetőségeinek és operatív feladatainak megismertetését célozza.

 

 

Környezet- és természetesztétika:

A tárgy megismerteti a hallgatókat a környezet- és természetesztétika alapjaival, értékelési módszereivel abból a célból, hogy ezen ismeretek a tervezési és a gyakorlati hatósági feladatok megoldását segítsék.

 

Környezet- és tájpolitika:

Az oktatás általános célja, hogy a hallgatók megismerjék a hazai és a nemzetközi környezet- és tájpolitika kialakulását, elvi alapjait, jelenlegi fő stratégiáit.

 

Környezet- és tájrendezés:

Az oktatás célja a környezetrendezés témakörén belül a tájrendezés és a zöldfelületrendezés elméleti és gyakorlati tudásanyagának összefoglalása, a terület és településrendezési tervekbe beépülő tájrendezési feladatok, valamint a településen és környékén elhelyezkedő kondicionáló zöldfelületek értékelési, védelmi és tervezési feladatainak ismertetése.

 

Környezettörténet:

Az oktatás célja, hogy bemutassa az ember és természet együttélésének egymásra hatását és következményeit a történelem folyamán. A kölcsönhatások bemutatásával a tárgy elő kívánja segíteni a természeti és környezeti értékek megőrzését, a harmonikus és fenntartható fejlődés lehetőségeinek újrafelfedezését.

 

Táj- és Vidékfejlesztési Ismeretek:

Az oktatás célja a vidékfejlesztés kibontakozásának rövid áttekintése után a témakör ma aktuális problémáinak, területi szintjeinek, valamint új lehetőségeinek és feladatainak megismertetése. 

 

Tájgazdálkodás:

Az oktatás célja, hogy a hallgatók megismerjék a tájban megjelenő tájhasználati formák, tevékenységek összefüggéseit, elsajátítsák a tájgazdálkodási programtervezés alapjait.

 

Tájrehabilitáció:

A tájak átalakításának, a tájdegradációk és a tájrehabilitációs feladatok bemutatása. Célunk továbbá mindazon tevékenységek ismertetése, amelyek a tájdegradációk mérséklésére, vagy megszüntetésére irányulnak.

 

Tájvédelem és tájrendezés:

Az oktatás általános célja megismertetni a hallgatókat a tájvédelem és tájrendezés céljával és gyakorlati feladataival, a természetvédelemben betöltött szerepével, bemutatni a tájvédelem és tájrendezés módszereit és eszközeit, feltárni kapcsolódásukat a területi tervezéshez.

 

Tájvédelem és tájrendezés Európában:

A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertessük a hallgatókat a tájvédelem és tájrendezés európai országokban alkalmazott gyakorlatával, a természeti és a kulturális örökség együttes védelmében betöltött szerepével.