Diplomaosztó Kari Tanácsülés

2014. június 26-án került sor az Erdőmérnöki Kar Diplomaosztó Kari Tanácsülésére, a 2013/2014. tanév tanévzárójára.

A tanácsülés Prof. Dr. Faragó Sándor rektor úr ünnepi köszöntő beszédével kezdődött, majd Prof. Dr. Lakatos Ferenc dékán úr mondta el gondolatait.

A diplomák átadására a mérnöki fogadalom után került sor.

Doktori oklevélben a Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori Tanácsának döntése alapján 6 fő részesült:

  • Csáfordi Péter okl. környezetmérnök
  • Facskó Ferenc okl. erdőmérnök
  • Major Tamás okl. erdőmérnök
  • Tóth Viktória okl. biológus
  • Vágvölgyi Andrea okl. környezetmérnök, mérnök-tanár
  • Zagyvainé Kiss Katalin okl. környezetmérnök, mérnök-tanár

A Diplomaosztó Kari Tanácsülés utolsó napirendi pontja a kitüntetések átadása volt.

 

Professor emeritus kitüntetést Prof. Dr. Varga Szabolcs ny. egyetemi tanár; egyetemi magántanári címet Dr. habil. Németh Mária Magdolna ny. főiskolai tanár; címzetes egyetemi docensi címet Dr. Ambrus András ökológiai szakreferens, Dr. Csanády Etele ny. egyetemi adjunktus, Hajdu Ferenc osztályvezető, Limp Tibor igazgató vehettek át.

A Hallgatói Önkormányzat kitüntetettjei, az "Oktató a hallgatókért" kitüntetésben Dr. Czimber Kornél egyetemi docens; a "Dolgozó a hallgatókért" kitüntetésben Grebenár Bernadett gazdasági előadó részesült.

Végül a hallgatói kitüntetések átadására került sor az alábbiak szerint:

Alma Mater Emlékérmet vehetett át, Bárdos Bence és Kelecsényi Szilárd okl. erdőmérnök. Rektori Dicséretben részesült Bender Boglárka okl. természetvédelmi mérnök hallgató. Dékáni Dicséretet kapott Baumgartner Péter okl. erdőmérnök hallgató, Czap Eszter okl. környezetmérnök hallgató, Dálya László Benedek, Pocsai György, Virág Máté okl. erdőmérnök hallgatók.

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány ösztöndíját 4 fő okl. erdőmérnök hallgató vehette át: Boros Bianka Diana, Kelecsényi Szilárd, Rétlaki Péter, Tóth Balázs.

Jankó Sándor Díjat vehetett át Kránicz Dávid és Kertész Péter okl. erdőmérnök hallgatók.

A friss diplomásoknak, valamint a kitüntetésben részesülő kollégáinknak ezúton gratulálunk.

Linkek:

Kapcsolódó hírek: