Kari Tudományos Diákköri Konferencia

A Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnök Karának Tudományos Diákköri Tanácsa 2013. december 4-én (szerdán) délután 13h-tól Kari Tudományos Diákköri Konferenciát rendez az egyetem Erdőmérnöki Karának hallgatói számára.

 

A konferenciára mindazon hallgatók jelentkezését várjuk, akik eddigi tanulmányaik folytatása mellett TDK dolgozatot készítettek, és azt még nem mutatták be. 

A konferenciára a jelentkezési lapok beadásával 2013. október 11-ig lehet jelentkezni, a kari TDK-titkárnál, Dr. Horváth Tamás egyetemi adjunktusnál az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetben. A jelentkezési lapokat nyomtatva és aláírva adják le, de elektronikusan is küldjék el az [optix@emk.nyme.hu] címre.

A kész dolgozatok elektronikus formában (word) történő beadási határideje 2013. október 30. (szerda). Ezen határidőig be nem érkezett dolgozatok szerzői a konferencián nem vesznek részt! A továbbiakban a dolgozatokat három nyomtatott példányban kérjük legkésőbb november 13-ig beadni. Dolgozatonként két példány (példányonként maximum 30 oldal, 25 fekete, 5 színes) fénymásolását és 3-3 példány bekötését a LŐVÉRPRINT Kft.-nél ETDT keretre elvégzik. A dolgozatok sokszorosítása és bekötése kb. 3 munkanapot vesz igénybe. 

A határidőn túl beérkező pályamunkákat a Kari Tudományos Diákköri Tanács kizárja a konferencián indulók köréből!

Minden dolgozathoz magyar és angol nyelvű összefoglalást kérünk mellékelni, amelyeknek terjedelme maximum 1-1 oldal. Az összefoglalásokat kérjük elektronikus formában, WORD szövegszerkesztővel szerkesztve, is leadni (a kari TDK titkár címére [optix@emk.nyme.hu] e-mailben). 

A konferencia szekcióinak helyszínét és programját a jelentkezések alapján összeállított meghívóban tesszük közzé. A konferencián az előadások 15 percig tarthatnak, ezen felül mód nyílik az előadással, dolgozattal kapcsolatban feltett kérdések megválaszolására, vitára. 

Ezúton kérjük a Kar Intézeti vezetőit, hogy lehetőség szerint a folyó TÁMOP kutatások terhére támogassák a hallgatói tudományos diákköri munkák elkészítését! Minden résztvevőnek eredményes felkészülést és jó szereplést kíván az Erdőmérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsa.

 

 

 

Linkek:

Kapcsolódó hírek: