X. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében konferencia az Erdőmérnöki Karon

A hazai és a környező országok botanikusainak legrangosabb összejövetelét 2014. március 7–9. között tartottuk meg Sopronban, a Növénytani és Természetvédelmi Intézet szervezésében. A konferencián 183 résztvevőt regisztráltunk, rajtuk kívül számos érdeklődőt is üdvözölhettünk Sopron középiskoláiból és az egyetemről is. A résztvevők között Borhidi Attila, Pócs Tamás és Vida Gábor akadémikus urak is jelen voltak, s számos fiatal, első konferenciás botanikus kolléga is előadott vagy posztert állított ki.

2014. március 7-én 10.30-kor ünnepélyes megnyitóval kezdődött a konferencia, amelyen a védnökökön kívül a konferencia főszervezője is felszólalt. A konferencia fővédnöke Dr. Fazekas Sándor miniszter volt, képviseletében dr. Lapos Tamás főosztályvezető-helyettes üdvözölte a konferencia résztvevőit. Ezt követően Prof. Dr. Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora, Prof. Dr. Lakatos Ferenc, az Erdőmérnöki Kar dékánja, majd Prof. Dr. Borhidi Attila akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottságának elnöke ünnepi beszéde hangzott el.

A három nap alatt 9 szekcióban 60 előadás hangzott el, az előadások témái szerint a szervezők az alábbi szekciókat állították fel:

Dendrológia és taxonómia (szekcióelnök: Nagy József)

Erdei biodiverzitás kutatása (szekcióelnök Tímár Gábor)

Flórakutatás I-II. (szekcióelnök: Vojtkó András, Csiky János)

Kosborfélék kutatása a Kárpát-medencében (szekcióelnök: Molnár V. Attila)

Növényismeret, növényökológia (szekcióelnök: Csiszár Ágnes)

Táj- és tudománytörténet, etnobotanika (szekcióelnök: Szabó István)

Vegetációkutatás I-II (szekcióelnök: Jakab Gusztáv, Szmorad Ferenc)

80 poszter-prezentációt is kiállítottak a résztvevők, a legjobb posztereket egy erre a célra alakított bizottság könyvekkel jutalmazta.

Péntek este dr. Borhidi Attila akadémikus úr javaslatára és elnökletével vitafórumot tartottunk a fehér akác hazai megítélésével kapcsolatban. A fórumon a konferencia résztvevőin túl erdész és méhész szakemberek is részt vettek. Az itt elhangzottak alapján a konferencia állásfoglalást készített, amit a regisztrált résztvevők egyhangúan elfogadtak. A konferencia résztvevői bíznak abban, hogy a kizárólag szakmai alapon készített összeállításuk segíti a jövő döntéshozatalát és e szerteágazó problémakörben a tisztánlátást.

Szombat este fogadást adtunk a résztvevők számára, amelyen az elmúlt időszak kiemelkedő kutatómunkát végző botanikusait jutalmaztuk az erre a célra alapított Boros Ádám-díjjal. Az idén Papp Beáta bryológus (MTM Növénytár, Budapest), Bölöni János erdőmérnök (MTA Ökológiai Kutatóintézet, Vácrátót) és Sramkó Gábor biológus (Debreceni Egyetem TTK) vehette át e rangos kitüntetést. A fogadáson igyekeztünk megismertetni a résztvevőket a selmeci-soproni hagyományokkal, egyetemünk és karunk sajátosságaival.

Linkek:

Kapcsolódó hírek: