„GRÁTZER MIKLÓS ÖSZTÖNDÍJ”

Anna Martinek asszony ösztöndíjat alapított férje Alma Materéhez fűződő rajongása elismeréséül, az erdé-szeti képzésben tanulmányi eredményük alapján kitűnő hallgatók előmenetelének támogatására.

 

Prof. dr.h.c. dr. Grátzer Miklós IV. évfolyamos erdőmérnök hallgatóként 1956-ban a Forradalmi Bizottság tagja volt, majd a Vancouveri Sopron Divisio megteremtésének diák vezetője, és Roller Kálmán dékán munkatársa. Széleskörű szakmai munkája Kanada és az Amerikai Egyesült Államok területére, és nemzetközi vonalon is kiterjedt. Mint a New Yorki Egyetem kiemelt professzora, az Erdészeti és Környezettudományi Karokon végzett kutató munkát, és tanított több ezer hallgatót. A Nyugat-magyarországi Egyetem Díszdoktora, a Forradalom Hőse Köztársasági Érem és számos szakmai, társadalmi kitüntetés tulajdonosa. Az összetartás, a közös érdek és a selmeci szellem odaadó munkása. Jelenleg is a Vancouveri Sopron Alumni elnöke.

 

A jutalmazásra kapott pénzösszeget a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara elkülönítetten kezeli, felhasználásáról az Ösztöndíj Bizottság dönt. A Bizottság összetétele:

-          elnök: az Erdőmérnöki Kar dékánja,

-          tagok: az Erdőmérnöki Kar két intézetigazgatója.

 

 

A kitüntetésre az az erdőmérnök hallgató pályázhat, aki

-          legalább 60 kreditet szerzett tanulmányai során,

-          a pályázás időpontját megelőző három szemesztert kimagasló tanulmányi ered­ménnyel zárta le,

-          a 2014/2015-ös tanévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a Karon,

-          jelentőségteljes közösségi munkát végez az egyetemen.

 

 

A pályázat tartalmazza:

-          a pályázó személyi adatait (név, születési hely, év, hónap, nap, anyja neve, sz.ig.sz., állandó lakhely, év­fo­lyam);

-          az utolsó két lezárt szemeszter tanulmányi eredményét (leckekönyv másolata);

-          nyelvvizsga bizonyítvány másolatát;

-          a közösségért végzett munka leírását.

 

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2014. május 30. (péntek) 12:00.

 

 

A pályázatokat az Erdőmérnöki Kar dékánjának címezve, az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hi­va­ta­lában kell leadni, 1 példányban, nyomtatott formában. Kérjük, hogy a pályázatokat elektronikusan is küldjék meg az erdeszdekani@emk.nyme.hu e-mail címre!

 

Egy pályázó csak egyetlen alkalommal részesülhet a kitüntetésben. A nyertes pályázók oklevélben és pénzjutalomban részesülnek (évente legfeljebb 2 pályázó).

 

Az oklevelet és a pénzjutalmat az Erdőmérnöki Kar dékánja az EMK tanévnyitó ünnepélyén adja át.

 

 

 

Sopron, 2014. április 10.

 

 

Prof. Dr. Lakatos Ferenc

dékán

 

 

Linkek:

Kapcsolódó hírek: