Kiadványok

Dimenziók

 

A Dimenziók - Matematikai Közlemények egy évente megjelenő tudományos folyóirat, melyet a Soproni Egyetem Matematikai Intézete  és a Soproni Tudós Társaság közösen ad ki.  

A folyóirat főképp a szintén évente megrendezésre kerülő Matematika Oktatása és Kutatása Szeminárium (MOKUS) keretei között elhangzott előadások anyagait tartalmazza, de más tudományos publikációkat is közöl. 

Minden kötet nyomtatott formában jelenik meg, melynek pdf változatát a honlapról mindenki szabadon letöltheti és terjesztheti.  


Dimenziók V. kötetDimenziók IV. kötet


 

 

 


Dimenziók III. kötet


 

Tartalomjegyzék


Dimenziók II. kötet

 

Tartalomjegyzék

 • Egy érdekes térképi vetület matematikai és csillagászati alkalmazásai 
 • Incomplete Stirling numbers 
 • A geometriai transzformációk egy speciális esete, a külső tájékozás 
 • A 3D Helmert transzformáció méretarány-tényezőjének és forgatási mátrixának becslései 
 • Trigonometrikus polinom-becslések a gyakorlatban 
 • Töréspontok keresése meteorológiai idősorokban, és azok hatásainak vizsgálata 
 • NymE SSK művész szakos hallgatók térszemlélete az MRT szerint
 • Az informatika eszköztárának alkalmazása a matematika és statisztika egyetemi oktatásában 
 • A sík- és hegyvidéki erdeifenyő főbb fizikai paramétereinek többváltozós regressziója 
 • Láncfűrészek paramétereinek összehasonlítása a többváltozós statisztika módszereivel 
 • A matematika oktatása a selmeci AkadémiánDimenziók I. kötet

 

 Tartalomjegyzék

 • A Busche-Ramanujan azonosságok 
 • Gömbháromszögtan és szférikus csillagászat ortogonális vetületben 
 • Balansz számok és általánosításaik 
 • A Diophantine Equation Including Balancing Numbers 
 • Nemlineáris regressziók alkalmazása gyakorlati példákban 
 • A matematika és statisztika találkozási pontjai a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának oktatásában 
 • „Átmenet” a középiskola és az egyetem között egy matematika tanár szemével 
 • A 3D, 7-paraméteres dátum transzformáció megoldása Gröbner-bázisban és a BursaWolf modellben 
 • A 3D, 7 paraméteres hasonlósági transzformáció egy egyszerű megoldása 
 • Adatbányászat – FIM algoritmusok
 • A (4,5,4,5) mozaikhoz tartozó kristálynövekedési hányados