Akadémisták Selmecen – 2014

2014. október 17-én immáron 9. alkalommal került sor Selmecbányán az „Akadémisták Selmecen” rendezvényre. A Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia szellemi örököseinek tekinthető utódintézmények képviselői (hazánkból az Erdőmérnöki Kar, az SKK, a Miskolci Egyetem jogutód karai, illetve székesfehérvári geós testvéreink) mellett Kassáról, Zólyomból, Brünnből érkeztek vendégek. Az Akadémia alapítását fel- és megidéző ünnepség során Selmecbánya polgármesterasszonya, Nadežda Babiaková tartott ünnepi beszédet, majd az intézmények képviselői koszorúkat helyeztek el az Akadémia alapítására emlékeztető emlékfalon.
Az ünnepséget követően szalamander indult az Akadémia egykori oktatási épületei, a Bányászati Palota és az Erdészeti Palota irányába, hallgatóink aktív közreműködésével. Olyannyira, hogy a szalamander bányászlámpáinak fényei csak soproni hallgatók kezében imbolyogtak… A selmeci-soproni nóták messze csengtek az ódon utcákon, köszönhetően a városban nosztalgiázó 1991-es erdőmérnök-évfolyam deresedő hajú képviselőinek.
A Bányászati Palotában a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára, Ugron Ákos is köszöntötte a vendéglátókat, a vendégeket, nagy sikerű beszédében a helyiek nyelvén is üdvözölve a selmecieket. Az Erdészeti Palotában a Zólyomi Egyetem és az Erdőmérnöki Kar képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit a Sopronból 2006-ban Selmecre tolt díszes tölgyfarönk mellett. Az estet fogadás és baráti beszélgetések zárták. A rendezvényen az Országos Erdészeti Egyesületet Kiss László általános alelnök, Haraszti Gyula az Erdészeti Lapok szerkesztőbizottságának elnöke illetve számos firma és veterán, az Erdőmérnöki Kart Jánoska Ferenc dékánhelyettes képviselte.