Gyakorlati szemeszter előkészítése

 

A 2016/17. tanévben a szakmai gyakorlat ideje: 2017. július 31 – november 3.

A 14 hét gyakorlatot az alábbi felosztás szerint kell teljesíteni:

 • Vadgazda mérnöki BSc szakos nappali és nem szakmában dolgozó levelező tagozatos hallgatóknál
  • 2 hét szakdolgozat a konzulenssel egyeztetett időpontban,
  • 2-5 hét Kormányhivatalok Vadászati és Halászati Osztálya, tájegységi fővadász mellett, Országos Magyar Vadászkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (amennyiben igazoltan vadászati témában foglalkoztatják), Országos Magyar Vadászati Védegylet – saját szervezésben,
  • 6-9 hét gazdálkodóknál töltendő le – saját szervezésben,
  • 0-2 hét kutatási tevékenység a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet oktatójának irányításával
   A helyszínek/tevékenységek sorrendje tetszőlegesen felcserélhető.
  • 1 hét vadászkürt tanfolyam augusztus 28 – szeptember 1 között Sopronban, kötött időpontban.
 • Vadgazda mérnöki BSc szakos szakmában dolgozó levelező tagozatos hallgatóknál
  • Elfogadjuk a munkaviszonyt szakmai gyakorlatnak, de a szakmai gyakorlat idején töltött munkaviszonyról igazolást kell bemutatni.
 • Természetvédelmi mérnöki BSc szakos hallgatóknál (nincs megkötött időszak a sorrendre vonatkozóan)
  • 6 hét állami szervezet,
  • 6 hét NGO (javasolt szervezetek ⇒ (a listában nem szereplő helyekre is lehet jelentkezni, de az új helyszínt prof. dr. Bartha Dénes szakfelelős úrral előzetesen (a jelentkezési lap leadása előtt!) egyeztetni kell)),
  • 2 hét szakdolgozat,
  • 6 hét a Kar valamelyik Intézetében is letölthető.

A gyakorlati félévre való jelentkezés feltétele:

 • minden, a végzéshez szükséges A, B, C típusú tárgy teljesítésre került,
 • kritérium tárgyak a nyelvi kritériumot kivéve teljesültek. (Az abszolutórium kiállításához már szükséges a nyelvi kritérium megléte is!)

A Jelentkezési lapon feltüntetett gyakorlati helyeket a szakfelelős aláírásával kell engedélyeztetni.

A kitöltött és aláíratott jelentkezési lapot az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatalában Majercsákné Zelenák Andreánál kell leadni legkésőbb 2017. június 22., csütörtök, 12.00 óráig.