Gribovszki Zoltán egyetemi tanári kinevezése

A köztársasági elnök dr. Gribovszki Zoltánt a Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet munkatársát 2015. szeptember 1-jei hatállyal egyetemi tanárrá nevezte ki.