Kari Tudományos Diákköri Konferencia

 

2015. december 2., szerda, 13.00

 

Megnyitó: prof. dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanár, a Kar dékánja és prof. dr. Bartha Dénes egyetemi tanár, a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke - 4-es terem


Állattani szekció - Vadgazdálkodási kabinet
 
levezető elnök: Dr. Sándor Gyula
zsűri elnök: Dr. Jánoska Ferenc
zsűritag: Dr. Zagyvai Gergely
zsűritag: Bali László           

 • Bende Attila: Az erdei szalonka (Scolopax rusticola L.) teríték monitoring értékelése a 2001-2013 közötti időszakban (konzulens: Dr. László Richárd) – I. hely
 • Dócs Olívia: Három madárfaj fészkeiben élő parazita atkák összehasonlító vizsgálata (konzulens: Prof. dr. Lakatos Ferenc) – különdíj
 • Ferka Róbert: A talajon élő bogárfauna összehasonlító vizsgálata a szalafői erdőrezervátum és egy őrségi üzemi erdő területén (konzulens: Dr. Tuba Katalin) – III. hely
 • Halmai Zalán: Épületlakó denevérek monitorozása Győr-Moson-Sopron megyében (konzulens: Dr. Winkler Dániel András) – II. hely
 • Kálmán Kristóf: Futóbogár-együttesek vizsgálata az ásotthalmi Tanulmányi erdőben (konzulens: Prof. dr. Lakatos Ferenc) – különdíj
 • Merő Nándor: Cserebogárpajor (Melolontha sp.) elleni védekezési kísérletek a Bejcgyertyánosi Csemetekert területén (konzulensek: Dr. Tuba Katalin és Dr. Molnár Miklós) – különdíjErdészeti szekció- 4-es terem
 
levezető elnök: Dr. habil Bidló András
zsűri elnök: Dr. Gál János
zsűritag: Dr. Jáger László
zsűritag: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

 • Bátai József: Sopron 205/C erdőrészletének bontóvágás előtti és utáni precíziós felmérése, geoinformatikai feldolgozása és modellezése (konzulens: Dr. Czimber Kornél) – I. hely
 • Bene Zsolt: Erdőtalajok szénkészletének összehasonlítása bükkösökben és kocsánytalan tölgyesekben (konzulensek: Dr. habil Bidló András és Horváth Adrienn) – különdíj
 • Gaál Ádám: Az őrségi fenyőgyanta-termelésünk emlékei (konzulens: Dr. habil. Frank Norbert) – III. hely
 • Nárai István: Faállomány-szerkezeti vizsgálatok a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Sárvári Erdészetének területén (konzulens: Dr. Horváth Tamás) – különdíj
 • Rozovits Ferenc Péter: Terepklimatológiai módszerek alkalmazása Zala-megye erdőterületein (konzulens: Dr. Király Géza) – II. hely
Természetvédelmi szekció - 2-es tanterem
 
levezető elnök: Prof. dr. Bartha Dénes
zsűri elnök: Dr. Berki Imre
zsűritag: Dr. Csiszár Ágnes
zsűritag: Dr. Rétfalvi Tamás

 • Nagy Viktor: A Trianon-domb növénytani értékeinek felmérése, javaslat a megőrzésükre (konzulens: Prof. dr. Bartha Dénes) – III. hely
 • Oláh Szabolcs: A sebes-foki vizes élőhely víztani és természetvédelmi vizsgálata (konzulensek: Albert András és Dr. Kalicz Péter) – különdíj
 • Takács Árpád: A gyurgyalag (Merops apiaster Linnaeus, 1758) táplálkozásbiológiai vizsgálata, különös tekintettel a mezőgazdálkodásban alkalmazott vegyszerek hatására (konzulens: Dr. Winkler Dániel András) – II. hely
 • Varga Szabolcs: A sordély (Emberiza calandra) habitátválasztása a mosoni-síkon (konzulens: Dr. Winkler Dániel András) – I. hely
 • Virág Máté: Magyarországi árterek természetes és aktuális vegetációjának összehasonlítása (konzulens: Prof. dr. Bartha Dénes) – különdíj