Lett professzor 70 éves

2015. november 3-án hármas ünnepséget tartott a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Mező- és Erdőgazdálkodási Albizottsága az Erdészeti Múzeumban.

Megemlékeztünk az Erdészeti Tudományos Intézet Ökonómiai Osztálya megalakításának ötvenedik, Lett Béla professor hetvenedik és Illyé Benjamin nyolcvanadik születésnapjáról.

Az eseményen az ünnepeltek tudományos tevékenységének méltatása mellett személyes visszaemlékezések is elhangzottak.