Klímahatás zárókonferencia

 

November 24-én került sor a „Klímahatás - Az éghajlatváltozás hatásainak komplex vizsgálata, nemzetközi K+F pályázatok előkészítése a Nyugat-magyarországi Egyetemen (TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0023)” projekt záró rendezvényére, mely az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, 8 hónap időtartamban, két konzorciumi partner, a Nyugat-magyarországi Egyetem (EMK, SKK, MÉK, KTK, TTMK, AK) és az MTA Ökológiai Kutatóközpont bevonásával.

Prof. Dr. Divós Ferenc szakmai vezető és dr. Polgár András projektmenedzser összegzése után a 17 résztéma felelőse számolt be a projekt keretében végzett munkáról.
A kutatások középpontjában az éghajlatváltozás természetes- és kultúr-ökoszisztémákra gyakorolt hatásának számszerűsítése állt. A résztvevők terepi méréseket, monitoring tevékenységet folytattak a klímaváltozás által fokozottan érintett mintaterületeken. Meghatározták az élőlénycsoportok biodiverzitását befolyásoló tényezőket, biodiverzitás-indikátorokat dolgoztak ki és monitoring rendszert fejlesztettek a hazai erdőkre. Értékelték az épületek klímára gyakorolt lehetséges hatásait, energia felhasználását, a faalapú természetes anyagok hatékonyságát. Vizsgálták az életciklus elemzés alkalmazási lehetőségeit. Elemezték a klímaváltozás társadalmi és gazdasági vonatkozásit, valamint felmérték a pedagógusjelöltek klímaváltozással kapcsolatos ismereteit, attitűdjeit.
Szakmai továbbképzés, tapasztalatcsere és kutató utánpótlás nevelés céljából a projekt időtartama alatt nemzetközi nyári egyetemek, workshopok és műhelykonferenciák kerültek megrendezésre.
A projekt keretében közel 40 új hazai és nemzetközi együttműködési megállapodást jött létre és közel 20 új kutatócsoport alakult, melyekben az egyetem különböző tudományterületein dolgozó kutatók, valamint neves külföldi kutatók részvételén felül kiemelt figyelmet fordítottak a fiatal kutatók, doktoranduszok és hallgatók bevonására.
Mivel az EU-ban az éghajlatváltozás, az éghajlatváltozás hatásának vizsgálata kiemelt terület, a projekt hosszútávon lehetőséget teremthet a nemzetközi kutatásokban, Horizon2020-as projektekben való részvételre is.

 

Sajtóközlemény             

a „KLÍMAHATÁS - Az éghajlatváltozás hatásainak komplex vizsgálata, nemzetközi K+F pályázatok előkészítése a Nyugat-magyarországi Egyetemen” projekt keretében

 

November 30-án zárul a „Klímahatás - Az éghajlatváltozás hatásainak komplex vizsgálata, nemzetközi K+F pályázatok előkészítése a Nyugat-magyarországi Egyetemen (TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0023)” projekt, mely az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, bruttó 287.064.552 Ft támogatási összeggel. A 8 hónapig tartó szakmai munkában két konzorciumi partner, a Nyugat-magyarországi Egyetem és az MTA Ökológiai Kutatóközpont vett részt. A Nyugat-magyarországi Egyetem részéről az Erdőmérnöki Kar, a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar, a Természettudományi és Műszaki Kar, a Közgazdaságtudományi Kar, a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, és az Apáczai Csere János Kar munkatársai végeztek kutatásokat... [ tovább ⇒ ]