Diplomaátadó Nyilvános Kari Tanácsülés

Az Erdőmérnöki Kar 2017. január 20-án, pénteken, 11 órakor tartotta Diplomaátadó Nyilvános Kari tanácsülését az Erzsébet kerti épület aulájában.

A Himnusz elhangzása után prof. dr. h.c. dr. Faragó Sándor rektor köszöntötte a megjelenteket, majd prof. dr. Lakatos Ferenc dékán ünnepi beszéde hangzott el.

Az ünnepség keretében elsőként dr. Czimber Kornél vette át habilitációs oklevelét. Ezt követően a doktoravatásra került sor. A 2016/17-es tanév őszi félévében hat jelölt teljesítette az előírt követelményeket és vette át doktori oklevelét:

  • Elekné Fodor Veronika,
  • Horváth Katalin,
  • Pintér Csaba,
  • Szabó Orsolya,
  • Szépligeti Mátyás,
  • Velekei Balázs Attila.

A januári vizsgaidőszakban hatvan fő záróvizsgázott sikeresen és vette át okleveles erdőmérnöki, okleveles környezetmérnöki, okleveles környezetkutatói, okleveles természetvédelmi mérnöki, okleveles vadgazda mérnöki, környezetmérnöki, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki és vadgazdálkodási igazgatási szakmérnöki illetve szakirányítói diplomáját.

Az ünnepség utolsó részében Dulai Dávid vette át Rektori Dicséretről és Takács Árpád Dékáni Dicséretről szóló oklevelét.

Az ünnepség az Erdészhimnusz elénekésével zárult.

Sajtóvisszhang: