Szakmai nap - hálózatépítés

Az Erdőmérnöki Kar 2017. április 19-én tartotta szakmai napját az Egyetem Erzsébet kerti épületében. Az eseményt a kari Hallgatói Önkormányzat és a Dékáni Hivatal szervezte.

  • 10.00: Dékáni köszöntő és megnyitó (Prof. dr. Lakatos Ferenc, SOE EMK – dékán)
  • 10.05: Aktuális erdészetpolitikai kérdések ↓ (Ugron Ákos, FM – helyettes államtitkár)
  • 10.50: Az Erdőmérnöki Karon folyó oktatás reformja (Prof. dr. Lakatos Ferenc SOE EMK – dékán)
  • 11.15: Állásbörze: cégek asztalainál érdeklődhetnek a hallgatók a lehetséges munkakörökről és projektekről

A dékáni megnyitó és köszöntő után a megjelentek Ugron Ákos FM helyettes államtitkár előadását hallgatták meg aktuális erdészetpolitikai kérdésekről. Az előadás a végző erdőmérnök hallgatók számára különösen fontos volt, mert az az Erdészeti politika és erdészettörténet tantárgy részét képez. Az elhangzottak a tantárgy vizsgáján és a záróvizsgán is előkerülhetnek a szakmai ismeretek részeként.

A következőkben prof. dr. Lakatos Ferenc dékán röviden ismertette az új jogszabály előírásai alapján kidolgozott mintatantervet, amely alapján kell elkezdeni a képzést 2017. szeptemberében. Az előadás egyben "segítségkérés" is volt, hiszen a felvevőpiac véleményét is várjuk a tantervek véglegesítése előtt.

Az előadások után került sor az állásbörzére az épület aulájában. A megjelent 17 cég/munkáltató – köztük egy németországi magán erdő gazdálkodó is – képviselői várták a végzős és alsóbb éves hallgatókat munkahelyeket, gyakorlati helyeket ajánlva számukra.

 

A tudásnégyszög erősítését és kiépítését célzó hálózatépítő eseményaz EFOP-3.6.1-16-2016-00018 projekt keretében került megrendezésre a .