Amerikai vendég az Erdőmérnöki Karon

Andrew Gillespie, az USA Környezetvédelmi Ügynökségén (legfelsőbb szintű szakmai állami intézményén) belül létrehozott olyan laboratórium helyettes vezetője, mely elsősorban a környezeti tényezők egészségre kifejtett hatását vizsgálja az egyes ökoszisztémákban bekövetkezett változásokon keresztül.

A laboratórium rendelkezik talán a világ legjobb, levegőminőséget vizsgáló számítógépes modelljeivel.

Andrew Gillespie február 11-én, 18-án és 25-én (szerdai napok) az Erdőmérnöki Kar tanácstermében 9 és 16. óra között intenzív kurzust tart a Kar PhD hallgatói számára [ kurzus tematikája ⇒ ]. Az előadások nyilvánosak, bárki látogathatja.
A kurzus foglalkozásainak anyagai:

  1. 2015. február 11. [ letöltés ⇒ ]
  2. 2015. február 18. [ letöltés ⇒ ]
  3. 2015. február 25. [ letöltés ⇒ ]

 

Február 12-én, 19-én és 26-án (csütörtökönként) 8 és 10 óra között fogadóórát tart a P épületben található irodájában: Környezet és Földtudományi Intézet, földszint, adminisztrátori szoba mellett.

Andrew Gillespie az amerikai nagykövetség ösztöndíjával egy hónapot tölt Sopronban a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán, majd ugyanennyi időre Szlovákiába és Macedóniába utazik, hogy tapasztalataival segítse a helyi erdészeti karok kutatóit és hallgatóit, valamint a szaktárcák klímavédelemmel és erdészettel foglalkozó szakembereit.

Sajtóvisszhang

  • A klímaváltozás hatása Európa és Észak-Amerika erdőségeire (2015. 02. 02.) [ greenfo.hu ⇒ ]
  • Tűzzel is lehet erdőt kezelni (2015. 02. 05.) [ nol.hu ⇒ ]
  • Még a fák is menekülnének (2015. 02. 05.) [ metropol.hu ⇒ ]
  • Amerikai szakember segíti majd tapasztalataival az Erdőmérnöki Kart (2015. 02. 06.) [ erdo-mezo.hu ⇒ ]
  • Az erdők fohásza (2015. 02. 10.) [ ecolife.hu ⇒ ]
  • Az erdőtűz a barátunk (2015/7. szám, 40-41. old.) [ Figyelő ⇒ ]
  • Hivatalosan is elindult az Agrárklíma 2 projekt Sopronban – II. (2015. 02. 20.) [ ForestPress ⇒ ]


Kurzuson készült képek