Az Erdőmérnöki Kar látogatása Miskolcon

Az Erdőmérnöki Kar - viszonozva a Miskolci Egyetem testvérkarainak júniusi soproni látogatását - kihelyezett Kari Tanácsülést tartott 2015. szeptember 29-én a Miskolci Egyetem Szenátusi termében.

Karunk tanácsának tagjai és hallgatói szeptember 28-án délután utaztak Miskolcra, ahol este egy - a barátságot és együvé tartozást erősítő - szakestélyt tartottak. Ezt megelőzően a Kar vezetői és Náhlik rektorhelyettes úr az Északerdő Zrt. vezérigazgatójával valamint a Műszaki Földtudományi és a Műszaki Anyagtudományi Karok dékánjaival folytattak megbeszélést az együttműködési lehetőségekről.

29-én reggel a Miskolci Egyetemen tettünk rövid sétát, ahol "Bányász" és "Kohász" karok bemutatták a legutóbbi megvalósult fejlesztéseket, és a Selmeci Műemlék Könyvtárat.
A 10 órakor kezdődő Kari Tanács első részében a meghívottakkal kibővített testület testvérkarok köszöntötték egymást, és a lehetséges együttműködési lehetőségekről adtak tájékoztatást.

A tanácsülés második felében a Kari Tanács tagjai a napirendnek megfelelő ügyekben hallgattak meg tájékoztatókat és hoztak határozatokat.